Projekty - Angola Sen a skutečnost

Kontaktujte nás

Angola Sen a skutečnost

Film se zaměřuje na dvě aktivity probíhající v Angole. V oblasti primárního sektoru vyučují pracovníci Střední zemědělské školy Angolany základům kultivovaného zemědělství. Vyučování zahrnuje základy chovu dobytka a šlechtění. Sledovali jsme české experty při výuce mladých zemědělců a chovatelů. Další Aktivitou je budování základní vzdělávací infrastruktury. Pod vedením českého „stavby vedoucího“ se Angolané učí vypalovat cihly and základům konstrukcí. Zde budeme opět svědky aktivit samotných, a budeme sledovat proces zrodu nového. Film se natáčel v centrální Angole, v provincii Bié. Jedná se o region sice nejvíce postižený občanskou válkou, ale s nejlepšími podmínkami pro zemědělství. Film je přihlášen na festival Jeden svět 2009.

Galerie

background